Αποστολή προϊόντων πραγματοποιούμε σε όλη την Ελλάδα με τη χρήση υπηρεσίας courier, ή μεταφορικής εταιρίας αν χρειάζεται. Δεν είναι δυνατή η αποστολή προϊόντων σε ταχυδρομικές θυρίδες.

Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα παραλαβής των προϊόντων σας από το φυσικό μας showroom. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 210 7523200 είτε στέλνοντας ένα email στο info@mayodeco.gr για να κανονίσουμε την μέρα και την ώρα που σας βολεύει. Παρακαλούμε να τυπώσετε και να έχετε μαζί σας την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας. Αν επιλέξετε να παραλάβετε τα προϊόντα σας δεν θα επιβαρυνθείτε με επιπλέον έξοδα αποστολής.

Κόστος αποστολής

Για παραγγελίες έως €60, το κόστος αποστολής είναι €4.

Για παραγγελίες πάνω από €60, η αποστολή είναι δωρεάν.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενημερώστε μας για το ακριβές ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ στο κουδούνι της κατοικίας ή της επιχείρησης, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ασφαλή παραλαβή των προϊόντων.

Όροι αποστολών

Η παράδοση των προϊόντων θα πραγματοποιείται με δαπάνη του χρήστη, ανάλογα με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τους όρους της επιμέρους συναλλαγής. Η MayoDeco δύναται κατά καιρούς να διαθέτει προϊόντα της χωρίς επιβάρυνση του χρήστη των εξόδων αποστολής, εφόσον η παραγγελία υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό.

Στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης υπερβαίνει τις 30 ημέρες, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, αυτό θα έχει προηγουμένως αποτελέσει αντικείμενο ειδικής επικοινωνίας από πλευράς της Εταιρείας και αποδοχής από πλευράς του χρήστη.

Τα προϊόντα θα παραδίδονται στην διεύθυνση που έχει υποδείξει ο χρήστης. Στην περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή σφάλματος του χρήστη ως προς την διεύθυνση ή τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του, αυτός θα βαρύνεται με τυχόν πρόσθετα έξοδα αποστολής.